SỬ DỤNG GIẤY TÁI CHẾ ĐỒNG NGHĩA VỚI VIỆC GIẢM LƯỢNG GỖ PHẢI CHẶT HẠ ĐỂ SẢN XUẤT GIẤ

SỬ DỤNG GIẤY TÁI CHẾ ĐỒNG NGHĩA VỚI VIỆC GIẢM LƯỢNG GỖ PHẢI CHẶT HẠ ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY —> Giảm lượng phát thải CO2
Trong khi những cây non hấp thụ khí CO2 nhanh hơn thì cây già có khả năng tồn trữ khí này nhiều hơn. Nếu tái chế giấy, đồng nghĩa số lượng cây già lấy gỗ giảm, điều này giúp lượng CO2 tồn trữ trong cây nhiều hơn và làm giảm khí nhà kính trong khí quyển.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 308 608