QUY ĐỊNH THỜI HẠN LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG.

THỜI GIAN LƯU TRỮ HỒ SƠ CHỌN LỰA NHÀ THẦU TRONG XÂY DỰNG.

Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

  1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.
  2. Hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:
  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;
  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: Cùng thời gian với việc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn.
  • Trường hợp trong thời hạn quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, nhà thầu không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tài chính nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không bị tiết lộ.
  1. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu.
  2. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.”

Theo đó có thể hiểu toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm toàn bộ hồ sơ của người trúng thầu và không trúng thầu, trừ trường hợp hủy thầu thì lưu giữ trong 12 tháng và hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu mà không vượt qua được bước đánh giá, bị trả lại.

-Hồ sơ, tài liệu giữ một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Khi đến lúc tài liệu bắt đầu chiếm quá nhiều diện tích, bạn cần nghĩ tới việc tiêu hủy hồ sơ tài liệu hết hạn để giải phóng không gian làm việc của mình, thuận tiện cho việc sắp xếp tài liệu mới giúp vận hành công việc nhanh chóng

Công ty TNHH MTV GIẤY THIÊN TÂN với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong ngành tiêu hủy hồ sơ tài liệu xây dựng hết hạn lưu trữ tại các tập đoàn xây dựng.
Dịch vụ tiêu hủy hồ sơ tài liệu xây dựng của chúng tôi tuân theo các nguyên tắc và quy định của pháp luật về tiêu hủy tài liệu bảo mật.
Quy Trình tiêu hủy tài liệu của chúng tôi hoàn toàn khép kín và bảo mật tuyệt đối theo đúng quy trình của pháp luật.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn :

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *