Dịch Vụ Thu Gom Giấy Vụn Văn Phòng Sau Khi Sử Dụng

 THU GOM -TIÊU HỦY TÀI LIỆU

Theo thống kê số lượng giấy sản xuất ra so với số lượng giấy thu gom về chưa được 50%. Như vậy thì 50% sản lượng giấy còn lại sẽ đi về đâu.
Như vậy chúng ta tự thấy một điều rằng chúng ta đã quá lãng phí nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, gây tổn hại trực tiếp đến môi trường và cuộc sống của chúng ta.

  • Nguồn giấy thải ra ngoài sẽ đi vào trong môi trường bằng nhiều con đường, như sông, dưới đất, hay tạo ra chất khí độc…. Và cuối cùng chúng ta là người lãnh đủ.
  • Nguồn giấy được tạo ra từ cây. Vậy nếu cây bị khai thác quá mức để phục vụ sản xuất  để đáp ứng đủ cho nhu cầu của chúng ta thì điều gì sẽ diễn ra. Cây cối không còn dẫn đến lũ lụt sạc lỡ đất, C