Category Archives: TIN TỨC

QUY ĐỊNH THỜI HẠN LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG.

THỜI GIAN LƯU TRỮ HỒ SƠ CHỌN LỰA NHÀ THẦU TRONG XÂY DỰNG. Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là […]

DỊCH VỤ HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU XÂY DỰNG  HẾT HẠN LƯU TRỮ

DỊCH VỤ HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU XÂY DỰNG  HẾT HẠN LƯU TRỮ Theo quy định tại phụ lục Thông tư 09/2011/TT-BNV: Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thì thời hạn lưu trữ các loại hồ sơ xây dựng cơ bản cụ thể […]

THỦ TỤC HỒ SƠ HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

HỒ SƠ HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ GỒM NHỮNG GÌ? CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU BẢO MẬT TẠI THIÊN TÂN PAPER -Tại Khoản 4 Điều 28 Luật lưu trữ 2011 quy định Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị, theo đó hồ sơ huỷ tài liệu hết giá […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÁI CHẾ GIẤY

 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÁI CHẾ GIẤY   Một tấn giấy tái chế sẽ tiết kiệm được hơn 4.000 kwh điện trong khi sản xuất một tấn bột giấy cần đến 5m³ gỗ, tương đương với 17 cây xanh và 100m³ nước. Mỗi năm ngành giấy nước ta cần gần 1,7 triệu m³ gỗ, […]

TIÊU HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU KẾ TOÁN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN

TIÊU HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU KẾ TOÁN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN Theo quy định của pháp luật thì Thời hạn lưu trữ của hồ sơ kế toán được quy định như sau: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm:Theo điều 12 Nghị định 174/2016/NĐ-CP) Tài liệu kế toán […]

TIÊU HỦY HỒ SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI THIÊN TÂN

LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI THIÊN TÂN PAPER.   Lưu trữ hồ sơ giáo dục đào tạo là một việc quan trọng vì các hồ sơ tài liệu trong lĩnh vực này chứa nội dung mang tính định hướng hoặc thể hiện quy trình cũng như kết quả […]

DỊCH VỤ TIÊU HỦY HỒ SƠ HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI NGÂN HÀNG

-Cho dù muốn hay không, chúng ta đều phải chai sẻ rất nhiều thông tin cá nhân của mình với người khác hằng ngày. Và   điều gì xảy ra nếu một trong những thông tin của chúng ta bị lộ đặc biệt là thông tin ngân hàng, thông tin về tài chính sổ tiết kiệm, […]

THỜI HẠN LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ BỆNH ÁN Ở BỆNH VIỆN

THỜI HẠN LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ BỆNH ÁN Ở BỆNH VIỆN -Theo quy định tại Mục 5 Phần III quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định 1895/1997/QĐ-BYT về thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện, cụ thể như sau: Hồ sơ bệnh án nội trú […]

QUY TRÌNH TIÊU HỦY HỒ SƠ CHỨNG TỪ TẠI CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC.

QUY TRÌNH TIÊU HỦY HỒ SƠ CHỨNG TỪ TẠI CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC. Tại khoảng 2,Điều 21 của Nghị Định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2009  của Chính Phủ về tài liệu lưu trữ là  hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký được quy định như […]

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN Thông tin cá nhân là gì : là thông tin đầy đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin sau đây : họ tên , […]