Author Archives: hong trinh

QUY TRÌNH LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ-TÀI LIỆU HẢI QUAN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN PAPER

QUY TRÌNH LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ- TÀI LIỆU HẢI QUAN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN PAPER. Thông tư Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 sửa đổi, bổ sung điều 3, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám […]

THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ QUY TRÌNH HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THIÊN TÂN PAPER

THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ QUY TRÌNH HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THIÊN TÂN PAPER Theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo   Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt […]

CÁC NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Các nhóm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục gồm: Nhóm I. Tài liệu chung về giáo dục và đào tạo Nhóm II. Tài liệu về giáo dục mầm non Nhóm III. Tài liệu về giáo dục phổ thông Nhóm IV. Tài liệu về giáo dục thường xuyên Nhóm V. Tài liệu về đào […]

QUY ĐỊNH THỜI HẠN LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG.

THỜI GIAN LƯU TRỮ HỒ SƠ CHỌN LỰA NHÀ THẦU TRONG XÂY DỰNG. Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là […]

DỊCH VỤ HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU XÂY DỰNG  HẾT HẠN LƯU TRỮ

DỊCH VỤ HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU XÂY DỰNG  HẾT HẠN LƯU TRỮ Theo quy định tại phụ lục Thông tư 09/2011/TT-BNV: Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thì thời hạn lưu trữ các loại hồ sơ xây dựng cơ bản cụ thể […]

THỦ TỤC HỒ SƠ HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

HỒ SƠ HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ GỒM NHỮNG GÌ? CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU BẢO MẬT TẠI THIÊN TÂN PAPER -Tại Khoản 4 Điều 28 Luật lưu trữ 2011 quy định Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị, theo đó hồ sơ huỷ tài liệu hết giá […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÁI CHẾ GIẤY

 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TÁI CHẾ GIẤY   Một tấn giấy tái chế sẽ tiết kiệm được hơn 4.000 kwh điện trong khi sản xuất một tấn bột giấy cần đến 5m³ gỗ, tương đương với 17 cây xanh và 100m³ nước. Mỗi năm ngành giấy nước ta cần gần 1,7 triệu m³ gỗ, […]

TIÊU HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU KẾ TOÁN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN

TIÊU HỦY HỒ SƠ TÀI LIỆU KẾ TOÁN HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI THIÊN TÂN Theo quy định của pháp luật thì Thời hạn lưu trữ của hồ sơ kế toán được quy định như sau: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm:Theo điều 12 Nghị định 174/2016/NĐ-CP) Tài liệu kế toán […]

TIÊU HỦY HỒ SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI THIÊN TÂN

LƯU TRỮ VÀ TIÊU HỦY HỒ SƠ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI THIÊN TÂN PAPER.   Lưu trữ hồ sơ giáo dục đào tạo là một việc quan trọng vì các hồ sơ tài liệu trong lĩnh vực này chứa nội dung mang tính định hướng hoặc thể hiện quy trình cũng như kết quả […]

DỊCH VỤ TIÊU HỦY HỒ SƠ HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI NGÂN HÀNG

-Cho dù muốn hay không, chúng ta đều phải chai sẻ rất nhiều thông tin cá nhân của mình với người khác hằng ngày. Và   điều gì xảy ra nếu một trong những thông tin của chúng ta bị lộ đặc biệt là thông tin ngân hàng, thông tin về tài chính sổ tiết kiệm, […]