GIẢI PHÁP CHO TÀI LIỆU BẢO MẬT

Giải pháp cho tài liệu giấy tờ bảo mật»Những gì chúng tôi làm» Tài liệu mật
Duy trì tính bảo mật cho thông tin là rất quan trọng cuộc sống công nghệ  ngày nay. Hacks phần mềm, rò rỉ dữ liệu, trộm danh tính và mất các tài liệu giấy bảo mật tất cả các rủi ro nghiêm trọng hiện nay, trong số những thứ khác, tuân thủ HIPAA.

Trong khi nhân viên bảo mật thường chịu trách nhiệm thiết lập chính sách để bảo vệ dữ liệu và tránh vi phạm, Quản lý chất thải giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Chúng tôi thực hiện điều này đầu tiên và quan trọng nhất bằng cách thực hiện , để xem xét quy trình thu thập dữ liệu và cơ sở hạ tầng xử lý của bạn. Bước tiếp theo là hỗ trợ, tư vấn cho các bạn giải pháp để đảm bảo tính bảo mật tuyệt dối và quy trình xử lý sau khi hết hạn lưu trữ. Giải pháp của chúng tôi đó là tiêu hủy và tái chế, giúp giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đó là việc được đặt lên đầu tiêu và ưu tiên số 1.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng giấy tờ bí mật bạn vứt đi được thu hồi để tái chế thông qua các chương trình tiêu hủy tài liệu của chúng tôi.

Việc tiêu hủy tài liệu sẽ được chúng tôi băm nhỏ và thông tin sẽ bị biến dạng 100%.

Bảo mật | Khi có yêu cầu, Quản lý chất thải sẽ làm việc với Cán bộ quyền riêng tư của bạn để kết hợp các kết quả của Kiểm định tích cực của cơ sở với kết quả từ Kiểm toán cơ sở quản lý chất thải, để đánh giá liệu các tài liệu mật tại chỗ  đáp ứng tốt nhất các nhu cầu bảo mật của bạn hay không.

Chính vì vậy Quy trình tiêu hủy tài liệu của chúng tôi sẽ làm cho các bạn an tâm hơn bất kỳ một dịch vụ nào khác.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *